Galaxy S24 Ultra đạt chứng nhận an toàn tại Hàn Quốc