Galaxy S24 Plus và S24 Ultra sẽ có nhiều tùy chọn bộ nhớ