Xếp loại học lực cấp 3 mới nhất năm 2024

Cách xếp loại học lực cấp 3 rất quan trọng đối với các bạn học sinh, đặc biệt là với các bạn sĩ tử sắp sửa bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2024. Điều này giúp các bạn học sinh đưa ra phương pháp học phù hợp, mục tiêu cụ thể để tạo nên bảng điểm và học bạ đẹp phục vụ cho việc xét tốt nghiệp và Đại học. Cùng cập nhật ngay các thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây. 

1. Cách xếp học lực cấp 3 năm 2024 mới nhất 

Dưới đây là cách xếp loại học lực cấp năm 2024 của tất cả các khối lớp 10, 11 và 12 mà các bạn học sinh và phụ huynh có thể tham khảo: 

1.1. Xếp loại học lực cấp 3 đối với học sinh lớp 10, 11 năm 2024

Tại Khoản 2, Điều 9 Thông Tư 22/2021/TT-BGDĐT có quy định về đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 10 và 11 được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số với 4 mức là: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt. 

 • Mức Tốt: Học sinh lớp 10 và 11 cần đạt đủ điều kiện sau:

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét đều được mức Đạt.

- Tất cả các môn đánh giá bằng nhận xét kết hợp cùng điểm số điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk), điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn) từ 6.5 trở lên. Trong đó, có ít nhất 6 môn học có ĐTBmhk và ĐTBmcn đạt từ 8.0 trở lên. 

 • Mức Khá: Để đạt được học lực Khá, học sinh lớp 10 và 11 cần đạt đủ điều kiện:

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét đều được mức Đạt.

- Tất cả các môn đánh giá bằng nhận xét kết hợp cùng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5.0 trở lên. Trong đó, có ít nhất 6 môn học có ĐTBmhk và ĐTBmcn đạt từ 6.5 trở lên. 

 • Mức Đạt: Đối với mức Đạt, học sinh cần phải đạt các điều kiện sau: 

- Tối đa 1 môn học đánh giá bằng nhận xét đánh giá mức Chưa Đạt.

- Có ít nhất 6 môn học đánh giá nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5.0 trở lên và không có môn nào dưới 3.0.

 • Mức Chưa Đạt: Tất cả các trường hợp còn lại. 

1.2. Cách xếp loại học lực cấp 3 đối với học sinh lớp 12 năm 2024 

Tại Khoản 1, Điều 13 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông Tư 26/2020/TT-BGDĐT có quy định cách xếp loại học lực lớp 12 như sau: 

 • Mức Giỏi: Học sinh lớp 12 cần đạt đủ điều kiện sau để đạt loại Giỏi trong xếp loại học lực: 

- Điểm trung bình các môn học từ 8.0 trở lên, trong đó trung bình 1 trong 3 môn Toán, Ngữ Văn và Ngoại Ngữ từ 8.0 trở lên. Riêng đối với các học sinh lớp chuyên của các trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8.0 trở lên.

- Không có môn học nào có điểm trung bình dưới 6.5. Các môn đánh giá bằng nhận xét đều xếp loại Đạt. 

 • Mức Khá: Dưới đây là các điều kiện để học sinh lớp 12 có để đạt được loại Khá:

- Điểm trung bình các môn học từ 6.5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ Văn và Ngoại Ngữ từ 6.5 trở lên. Đối với học sinh lớp chuyên của các trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6.5 trở lên. 

- Không có môn nào có điểm trung bình dưới 5.0. Các môn đánh giá bằng nhận xét xếp loại Đạt. 

 • Mức Trung Bình: 

- Điểm trung bình các môn học từ 5.0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Ngữ Văn, Toán hoặc Ngoại Ngữ từ 5.0 trở lên. Đối với học sinh lớp chuyên của -trường THPT chuyên phải có môn chuyên đạt từ 5.0 trở lên.

- Không có môn nào có điểm trung bình dưới 3.5. Các môn học đáng giá bằng nhận xét đều Đạt. 

 • Mức Yếu: Điểm trung bình các môn học từ 3.5 trở lên, không có môn nào có điểm dưới 2.5.

 • Mức Kém: Các trường hợp còn lại.  

Với mỗi học sinh cấp 3, học lực vừa thể hiện sự nắm bắt kiến thức của các em ở các môn học vừa tạo động lực trong các học kỳ sau. 

Xem thêm: Đếm ngược còn bao nhiêu ngày nữa thi THPT Quốc Gia 2024?

2. Cách xếp loại hạnh kiểm với học sinh cấp 3

Bên cạnh xếp loại học lực, xếp loại hạnh kiểm là một trong những đánh giá quan trọng để đánh giá về thái độ, hành vi của các em học sinh. Theo Khoản 2 Điều 3 Quy chế ban hành kèm Thông Tư 58/2011/TT-BGDĐT, hành kiểm học sinh được xếp thành 4 loại là Tốt, Khá, Trung Bình, Yếu sau mỗi học kỳ và cả năm học. Cụ thể được quy định tại Điều 4 của Quy chế này như sau: 

 • Loại Tốt: Các bạn học sinh cấp 3 cần đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

- Thực hiện nội quy nhà trường; chấp hành tốt luật pháp, quy định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh với các hành động tiêu cực, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Luôn kính trọng thầy giáo, cô giáo, người lớn tuổi; thương yêu và giúp đỡ các em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, được các bạn tin yêu. 

- Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, có ý thức vươn lên, trung thực trong cuộc sống và học tập. 

- Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục, các hoạt động do nhà trường tổ chức; tích cực tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. 

- Có thái độ và hành vi đúng đắn trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống theo nội dung môn GDCD. 

 • Loại Khá: Học sinh thực hiện theo đúng những quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT nhưng chưa đạt được loại Tốt, còn có thiếu sót nhưng chưa kịp thời sửa chữa sau khi thầy, cô giáo và các bạn góp ý. 

 • Loại Trung Bình: Học sinh có một số khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT nhưng mức độ nghiêm trọng sau khi được nhắc nhở, giáo dục đã tiếp thu, sửa chữa nhưng tiến bộ còn chậm. 

 • Loại Yếu: Chưa đạt xếp loại Trung Bình hoặc gặp phải cá lỗi sau đây: 

- Có sai phạm với tính chất nghiêm trọng hoặc lặp lại nhiều lần trong việc thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều này, được giáo dục nhưng chưa sửa chữa. 

- Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên, nhân viên nhà trường, bạn bè hoặc người khác.

- Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử.

- Đánh nhau, gây rối trật tự, trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội; vi phạm an toàn giao thông; gây thiệt hại tài sản công, tài sản của người khác.

Xem thêm: Cập nhật phương án thi tốt nghiệp 2025 mới nhất: 5 điểm cần nắm

3. Các điểm mới trong cách xếp học lực cấp 3

Khối 12 năm học 2023 - 2024 sẽ áp dụng phương thức xét học lực cũ từ Thông Tư 26/2020/TT-BGDĐT. Mặc khác, khối lớp 10 và 11, năm học 2023 - 2024 sẽ áp dụng Thông Tư mới là 22/2021/TT-BGDĐT. Theo đó, Thông Tư 22/2021/TT-BGDĐT có những điểm mới sau: 

3.1. Loại bỏ cách tính điểm trung bình tất cả các môn học để xếp loại học lực 

Trong Thông Tư 22/2021, việc tính điểm trung bình các môn học để làm căn cứ xếp loại sẽ được loại bỏ và thay bằng tiêu chuẩn khác phù hợp hơn. Bởi theo nhận xét, các đánh giá trước đây dễ khiến học sinh bị học lệch, chỉ tập trung vào một số môn quan trọng và không chú trọng vào các môn khác. Chính vì vậy điểm đổi mới trong cách xếp học lực cấp 3 này yêu cầu học sinh phải học đều tất cả các môn.

Học sinh khối 10, 11 năm học 2023 - 2024 áp dụng cách xếp loại học lực cấp 3 mới, điểm nổi bật là bỏ cách tính điểm trung bình để xếp loại học lực. 

3.2. Thay đổi tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học

Theo quy định mới, hệ thống xếp loại cấp 3 của học sinh lớp 10, 11 và 12 sẽ được đánh giá theo 4 mức là Tốt, Khá, Đạt và Chưa Đạt. Điều này sẽ giúp khuyến khích các học sinh có thành tích Đạt và Chưa Đạt có thể nỗ lực hơn để đạt được kết quả tốt hơn trong học tập.

Xem thêm: Tổng hợp đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

3.3. Chỉ khen thưởng danh hiệu học sinh xuất sắc và học sinh giỏi

Việc khen thưởng cũng có sự thay đổi so với các năm trước đây, khi Hiệu Trưởng chỉ khen thưởng cho các học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Xuất sắc” và “Học sinh Giỏi” dựa trên kết quả học tập cả năm và kết quả rèn luyện cả năm học. Đồng thời, một số đối tượng khác được khen thưởng là học sinh có thành tích đột phá trong rèn luyện và học tập; học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp thưởng.

3.4. Các môn học không còn phân theo chính và phụ 

Thông Tư 22 quy định, để được xếp học lực Giỏi trở lên, học sinh cần có các môn đánh giá bằng nhận xét đều ở mức Đạt, tất cả các môn đánh giá bằng điểm phải đạt trên 6.5 và có ít nhất 6 môn đạt điểm trung bình kỳ và năm từ 8.0 trở lên. Như vậy có thể thấy với cách xếp loại cấp 3 mới do Bộ GD&ĐT công bố thì sẽ giúp nhà trường có góc nhìn toàn diện hơn về học lực của học sinh. Đồng thời cơ chế môn chính và phụ chính thức được loại bỏ.

Thông Tư 22 ban hành các môn học cấp 3 không còn được phân thành các môn chính, phụ giúp các em học đều tất cả các môn. 

3.5. Có một môn đánh giá chưa đạt vẫn có thể lên lớp

Theo Thông Tư mới, học sinh có đủ điều kiện dưới đây được xét công nhận hoàn thành chương trình học THPT:

 • Kết quả rèn luyện năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong kỳ nghỉ hè quy định tại Điều 13 Thông Tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.

 • Kết quả học tập cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong kỳ nghỉ hè quy định tại Điều 14 Thông Tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.

 • Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học.. 

4. Xếp loại học lực cấp 3 có quan trọng không?

Nếu thí sinh có xếp loại học lực Xuất sắc và Giỏi trong 3 năm cấp 3 sẽ là tiền đề tốt cho việc xét tốt nghiệp THPT cũng như xét tuyển Đại học bằng học bạ hay đi du học. Mặc khác kết quả học tập với điểm số thấp có thể ảnh hưởng đến các cơ hội Tốt nghiệp THPT và thi đại học của các bạn học sinh. Do đó trong những năm cấp 3, bạn nên có cho mình mục tiêu, kế hoạch học tập chi tiết đạt được kết quả như mong muốn. 

Trên đây là toàn bộ cách xếp học lực cấp 3 từ lớp 10 đến lớp 12 chi tiết mà bạn có thể tham khảo. Mong rằng qua bài viết này bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích, đồng thời xây dựng kế hoạch phù hợp cho bản thân để đạt được kết quả học tập như mong đợi.

Siêu thị Điện Máy Chợ Lớn được biết đến là địa chỉ mua sắm các sản phẩm đồ gia dụng, điện thoại thông minh, máy tính bảng,... uy tín và chất lượng tại khu vực Miền Trung và Miền Nam. Sở dĩ Điện máy Chợ Lớn được nhiều khách hàng tin chọn là bởi hệ thống siêu thị có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn mỗi tháng, đặc biệt là vào các dịp Lễ, Tết.

Không chỉ đa dạng về mặt hàng, mẫu mã sản phẩm, Điện Máy Chợ Lớn còn cam kết có mức giá rẻ nhất trên thị trường nhờ là đối tác của nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Panasonic, Hitachi, Aqua,... giúp khách hàng mua các sản phẩm với giá tốt và chất lượng. Cùng với đó là chính sách bảo hành dài hạn cùng chính sách mua hàng cực tốt (chính sách trả góp qua các đơn vị tài chính/ngân hàng,...). 

Mua sắm thả ga các sản phẩm điện máy, nội thất tại hệ thống Siêu thị Nội thất - Điện Máy Chợ Lớn ngay hoặc đặt hàng nhanh chóng qua https://dienmaycholon.vn/ 

Dưới đây là thông tin và giá bán các mẫu điện thoại giá rẻ đang rất HOT tại các chi nhánh của Siêu thị Nội thất - Điện Máy Chợ Lớn trên toàn quốc!